RSS Feed
Knowledgebase : Antispam
Vår leverandør, MessageLabs, har mulighet til å legge mail i karantene, men før dette er mulig så vil de ha alle gyldige e-post adresser. De vil kun slippe e-post igjennom eller legge det i karantene hvis de kjenner e-post ...