RSS Feed
Knowledgebase : Web-hosting > Plesk 9.x
Det vil i mange tilfeller være ønskelig for utviklere å kunne forhåndsvise websider før man endrer DNSen slik at alle får se de nye sidene. Hos oss er det flere muligheter for dette og den enkleste er å følge linken til forhåndsvisning som er i kontrol...