Knowledgebase
Fjernhjelp
Posted by Jone Lilleby on 05 March 2015 12:33 PM

Du kan også ringe kundesenteret på 51 95 80 30. Kundesenteret til Netpower bistår med feilretting
og kundeservice angående feilmeldinger, behov for teknisk assistanse, spørsmål om faktura, oppsigelse av tjenester.

teamviewer-icon.png
Klikk her for å starte fjernstyringsklienten

Etter at du har klikket på linken, blir du bedt om å lagre eller kjøre et lite program.
Klikk kjør for å åpne programmet (du vil bli spurt to ganger).

Klikk her hvis du bruker Mac.